Seminar: Building Solidarity alliances - the conditions of Resistance

Building Solidarity alliances - the conditions of Resistance Kashmir/Afganistan/Palestine

SOLIDARISKA ALLIANSER? MOTSTÅNDETS VILLKOR UNDER BELÄGRING

ARRANGÖR: TIDSKRIFTEN MANA OCH
NORDIC KASHMIRI ORGANISATION

Time To: Unite, Mobilize, Act!
Feministisk Festival, Malmö Sweden 1-3rd of June
https://feministiskfestival.se/
https://feministiskfestival.se/program/
https://www.facebook.com/feministiskfestival/

Motståndets villkor & solidariska allianser
Deltagarna kommer att samtala om motstånd och om motståndets villkor i ockuperade områden med fokus på Palestina, Kashmir och Afghanistan. Samtalet tar sin utgångspunkt i olika perspektiv på kolonialism och postkolonialism och i en förståelse av intersektionen mellan kön, klass och etnicitet. Hur kan vi tala om och förstå de politiska kamper som pågår? Hur formas motståndet utifrån intersektionen mellan kön, klass och etnicitet? Hur kan vi bygga solidariska allianser från vänster?
I samtalet medverkar

· Nitasha Kaul med fokus på Kashmir som är akademisk aktivist och arbetar som lektor vid Centrum för Demokratistudier vid Westminster University i London, skribent i The Guardian och kommentator på Al-Jazira.

· Noura AlKhalili talar om Palestina och har skrivit sin avhandling vid Lunds Universitet med utgångspunkt i kritisk geografi, kolonialism, postkoloniala perspektiv, urban studies och politisk ekologi.

· Sahar Saba talar om Afghanistan och är kvinnorättsaktivist och lärare. Hon har under många år arbetat i flyktingläger i Pakistan och Afghanistan och som aktivist med utbildning, juridiska frågor, kommunikation och mänskliga rättigheter i olika organisationer t ex i RAWA The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. Hon skriver om Afghanistan med fokus på genusfrågor i media, mänskliga rättigheter och gräsrotsaktivism.

Moderator är Emma Brännlund är lektor vid Bristol University och jobbar på International Relations at the Department of Health and Social Sciences.

Categories:
Channels:
Tags:
Powered by WebTV Solutions